Cookie Img

D手铐

国家:
印度
产品编码:
28

产品说明

D手铐 是一副狭窄的手铐通常被塑造象D与别针或穿线的别针关闭。 它是用于建立装载起重装置之间的联系的连接链接。 小圈可能负担重载主要在线。

WLL/大小

1 T

2 T

3 T

4 T

5 T

8 T

10 T

12.5 T

16 T

à ˜ D (毫米)

16

22.4

28

31.

5

36

45

50

56

63

à ˜ (毫米)

14

20

25

28

32

40

45

50

56

送您的询问直接地到这个供应商


回到上面